Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Κορίνθιοι παράγοντες τους λόγους που πρέπει να καταψηφιστεί ο Μιχάλης Τσιχριτζής

Αυτός που δεν έχει το δικαίωμα να μπαίνει στα Κοριθιάκα γήπεδα ζητά την ψήφο σας χωρίς να κοκκινίζει Αλήθεια αυτό πως χαρακτηρίζεται;!!!

Πόσα εισπράξατε  στα οκτώ χρόνια που είσαστε πρόεδρος της ένωσης κ. Τσιχριτζή; Στα 35 χρόνια που ήταν πρόεδρος ο αείμνηστος Σπύρος Νίκας ούτε μονόλεπτο Αυτοί είναι ηγέτες Αξιοκρατία το να επιλέγονται οι πιο άξιοι και ικανοί για μία θέση αντίθετα αυτής είναι η 
 αναξιοκρατίαευνοιοκρατίαρουσφέτι
Θα ήθελα μαζί να γυρίζαμε πίσω και να βλέπαμε την ουσιαστική παρουσίαση του Μιχάλη Τσιχριτζή στο ποδόσφαιρο και από την θέση αυτή του προέδρου του Π Α Σ Κόρινθος που του είναι και ο πρώτος νεκροθάφτης Πήρε την θέση του προέδρου του Π Α Στο 2004 εξαπατώντας τα μέλη με ένα πέτσινο επενδυτή που παρουσίασε μια επιταγή 220.000 ευρώ Και το πρωτοφανές εδώ είναι που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο όχι δεν υπήρχε κάλυψη του ποσού αυτού αλλά και η τράπεζα ήταν ανύπαρκτη Για να μη έχει το δικαίωμα ο Π Α Σ να σφραγίσει την επιταγή 
Και όλα αυτά ήταν σχεδιασμένα από τον έγκριτο δικηγόρο που είχε καβάντζα τα 100.000 του Σωτήρη Γρανιτσιώτης που και αυτόν εξαπάτησε αφού του υποσχέθηκε ότι θα είναι ο διάδοχος του και πήρε το ποσόν 
Έχουμε την περίπτωση της Θήβας που βρομάει και της Ηλιούπολης που βγάζει μπόχα. Αλλά και το εικονικό τιμολόγιο με το οποίο ήθελε να παντελωνιάσει το 9.000 ευρώ Και την παράνομη παραχώρηση του Π Α Σ  Κόρινθος σε ένα ΑΜΟΎΣΤΑΚΟ  παιδάκι που τον είχε με κλοτσιές διώξει ο αείμνηστος πρόεδρος της Καλλιθέας.
Και για οκτώ χρόνια στο τιμόνι της ένωσης έχει να παρουσιάσει τεράστιο έργο για την αφεντιά του και τους παρατρεχάμενους από εισπράξεις με την παρουσία τους ως παρατηρητές Ζητάμε να μας δώσουν πόσα έχουν εισπράξει στα οκτώ χρόνια και προσποιούνται τους κουφούς 
Παράγοντες εσείς πληρώνετε και αυτοί που σου ζητάνε να τους ψηφίσετε τα κονομάνε.