Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Αλήθεια πόσο αναλύεται ΄ένα ποσό 6.000 ευρώ

                          Αποτέλεσμα εικόνας για Ευρώ

Με ρώτησε ένας πόσα πεντακοσάρικα  έχουν οι έξι χιλιάδες ευρώ και εγώ του απάντησα δώδεκα

Και διακοσάρικα πόσα Αφού τα  χίλια μας κάνουν πέντε εδώ έχουμε τριάντα  Και κατοστάρικα
Εδώ αρχίζω και νευριάζω αλλά του απαντώ εξήντα Και αυτός το έχει καταλάβει και συνεχίζει μόνος του Και έχουμε εκατόν είκοσι και φθάνουμε στα εικοσαρικά και μόνος του λέει ότι σε εικοσάρικα έχουμε 300 και 600 δεκάρικα.
Και αν καθίσεις και μετρήσεις το μήκος που έχει το δέκα ευρώ θα βρεις ότι είναι 12,5 πόντοι Που αν τους πολλαπλασιάσουμε μα του 12.5 πόντους με τα 6000 κομμάτια των δέκα ευρώ μας κάνουν 750 μέτρα που μπορούμε να στρώσουμε που δεν μας φτάνουν να φτάσουμε ούτε μέχρι τος Απόστολο Παύλο 
Γιατί τα γράφω όλα αυτά θα με ρωτήσετε  Μα γιατί μου αρέσουν οι αριθμοί που έχουν σχέση με τα ...ευρώ