Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Σωτήρη Πέρρα επειδή σε θεωρούμε σωστό απευθυνόμαστε σε σένα

Έστειλες ένα  υπάλληλο του δήμου και έκοψε τα χόρτα  από το νέο νεκροταφείο
επειδή είναι καλοκαίρι και υπάρχει φόβος για καμιά φωτιά. Καλή ήταν η κίνησης αυτή και έφυγα μεν τα χόρτα από την φυσική τους θέση ( φυτεμένα) και τα σκόρπισαν στη μνήματα γιατί αυτός που τα έκοψε δεν φρόντισε να τα μαζέψει. 
Και η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νεκροταφείο είναι απαράδεκτη. Και επειδή πιστεύουμε ότι κοσμείς την τοπική αυτοδιοίκηση θα τακτοποιήσεις αυτή την παραφωνία