Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Μιχάλη Τσιχριτζή Την δικαιοσύνη την χρησιμοποίησες


 Σχολιάζει ο Νικηφόρος 


Καλά δεν υπάρχει έστω ίχνος τσίπας γιατί στην πειθαρχική επιτροπή τα έχουν κάνει Αιγαίον Πέλαγος Αν και το καταστατικό ορίζει στο άθρο 41 παράγραφος 2 ¨Ηπειθαρχική Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη κατά προτίμηση νομικούς ο άρχων της Νοταρά 48 ακόμα και ως μέλος διορίζει ανθιρώπους που αγνοούν την Ελληνική γλώσσα. Και ενώβ οι ποινές των ποδοσφαιριστών βγαίνουν στον αέρα αυτές των παραγόντων και των ομάδων κρύβονται και γίνεται το μεγάλο παιχνίδι. Μια ομάδα είχε την δυνατότητα και έκανε έφεση και την κέρδισε μεν αλλά από το ερχόμενο θα παίζει στην δεύτερη κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων
Και αυτός είναι ο Ιστορικός Ολυμπιακός.Λουτρακίου. Δυο δικηγόροι χρησιμοποιήθηκαν στα οκτώ χρόνια Οι άλλοι εμπιρικοί νομικοί αλλά και υπασπιστές του μεγάλου. Η πειθαρχική επιοτροπή ντρόπιασε την έννοια της Δικαιοσύνης και έχω παρουθσιάσει στοιχεία Ενώ εσύ τα ...έκρυψες

 Αποτέλεσμα εικόνας για Δικαιοσύνη