Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ανανέωσης ή αποχώρηση από πλευράς συμβούλων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣΑ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

B' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΚΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΗ

ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σχολιάζει ο Νικηφόρος 
Οι σύμβουλοι Ναυτόπουλο --Ευθυμίου -- Γεροβασίλης --Σπανός --Παπαδόπουλος --Σπηλιώτης δεν θα είναι υποψήφιοι με την Αναγέννηση του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Μα νομίζω ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν να περάσουν την πόρτα της οδού Νοταρά 48 αρκετό χρονικό διάστημα Αυτό δεν λέγεται ανανέωση αλλά απουσία από τα καθήκοντα τους Αλλά γιατί δεν μας είπε ο εικονικός πρόεδρος ποιο είναι τα τακτικά μέλη και ποια τα αναπληρωματικά.Και αυτοί που δεν θα είναι υποψήφιοι δεν έπρεπε να ήταν στην τελετή που ξεκινούσε από το μαγαζί του Πισιμίση που βγήκαν επιτέλους οι μάσκες και στη θέση του Ναυτόπουλου θα έχουμε τον Δημήτρη Φλεβάρη που δεν έχει ούτε σωματείο  αλλά έχουμε πολλά να πούμε και να γράψουμε.