Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Να γιατί με τα πρόστιμα διέλυσαν τον ιστορικό Ολυμπιακό Κορίνθου.

Αυτή η ομάδα αν και αγωνιζόμενη στην τρίτη κατηγορία υπήρξε πρωτοπόρος  σ όλαΑ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αριθμός πρωτοκόλλου
Κόρινθος 1-7-2013.

Προς την Γενική Συνέλευση
Της Ε.Π.Σ. Κορινθίας
 Ενταύθα


             Το Σωματείο του  Ολυμπιακού Κορίνθου, το  οποίο έχει υποστεί  τα πάνδεινα στη διάρκεια της  θητείας της σημερινής διοίκησης της Ένωσης,  είναι υποχρεωμένο να καταγγείλει τον οικονομικό απολογισμό  που μας παρουσιάζει σήμερα η  απερχόμενη Διοίκηση της Ένωσης.

             Όπως είναι γνωστό οι κ.κ. Δημήτριος Πάγκας, Γεώργιος  Σελλάς και Χαράλαμπος Σπανός αποτέλεσαν  τριμελή εξελεγκτική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας,  η οποία εκλέχτηκε  στις εκλογές της 13-7-2009  με τετραετή θητεία.
            Το  έργο της εξελεγκτικής επιτροπής της Ένωσης ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 38 του καταστατικού της ένωσης, που αναφέρει  κατά λέξη: « Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής. Αυτή παρακολουθεί  κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους  τις εισπράξεις, τις πληρωμές και την οικονομική διαχείριση, ελέγχει τους υποβαλλόμενους ισολογισμούς, συντάσσει δε και υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο και την γενική συνέλευση  τις σχετικές εισηγήσεις και έκθεσης της. Η επιτροπή  αυτή  υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση  δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση, την οποία και οφείλει να παραδίδει στο πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου, για να την συμπεριλάβει υποχρεωτικά στη Λογοδοσία του Δ. Σ. προς την γενική συνέλευση».
             Με την από17-6-2013 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Τσιχριτζή, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πρωινή, το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Δημήτριος  Πάγκας κατήγγειλε ότι δεν υπέγραψε την  έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής ούτε συμμετείχε στη σύνταξή της και ότι τα άλλα δύο μέλη της χρησιμοποίησαν παράνομα το όνομά του  κάτω από την  έκθεση που αυτοί μόνοι τους συνέταξαν. Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια επιστολή του κ. Πάγκα,  τα δυο μέλη της εξελεγκτικής  κύριοι  Γεώργιος  Σελλάς και Χαράλαμπος Σπανός έχουν υποπέσει στο αδίκημα της πλαστογραφίας που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 216 παρ.1 και 2 ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειμενικώς μεν, από την αρχή κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, που το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του εγγράφου, υποκειμενικώς δε, δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση πραγματώσεως των περιστατικών που απαρτίζουν την αντικειμενική υπόσταση αυτού και σκοπός του δράστη να παραπλανήσει με τη χρήση πλαστού άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.
Κατόπιν των ανωτέρω είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε δημόσια  ότι επειδή θεωρούμε ο οικονομικός απολογισμός  πάσχει δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης που έχει σχέση με τον οικονομικό απολογισμό , διότι  δεν επιθυμούμε  να  τον νομιμοποιήσουμε, με την τυχόν συμμετοχή μας..
  Η ομάδα του Ολυμπιακού Κορίνθου επιφυλάσσεται  κάθε νομίμου δικαιώματος
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας


Σοφία Πρωτόπαππα                  Παναγιώτης  Μακαρώνας 

    Σχολιασμός Νικηφόρου.
Είναι το μοναδικό σωματείο που επαναστάτησε με την προπληρωμή των διαιτητών και την πλήρωσε με την αποχή από τους αγώνες αφού η ομάδα  με τα πρόστιμα έπαθε οικονομικό στραπάτσο.
Και τώρα επαναστατεί σε μια ένωση που δεν έχει διδαχτεί τίποτα από τα λάθη του παρελθόντος.
Είμαστε βέβαιοι ότι η ανακοίνωση --Διαμαρτυρία ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΊ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΊ.
Είναι υποχρεωμένος ο ρομαντικός χονδρόπετσος  πρόεδρος. Καλός ο μονόλογος αλλά πρέπει να υπάρξει κάποτε και ένας διάλογος.