Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Μπορεί την ομάδα του Α Ο Λουτρακίου να του κλείνουν τις πόρτες αλλά αυτή ανεβαίνει πάντα ψηλότερα στις καρδιές μας.
Από τον Ιούλιο του 2001 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 που σημαίνει οκτώ (8)
χρόνια και  τρεις (3) μήνες το καζίνο έδωσε στον Ολυμπιακό Λουτρακίου 606.671 ευρώ που σε δραχμές μας κάνουν 206.268 140.
Βέβαια και πριν από την χρονολογία του Ιουλίου είχε δώσει άφθονο χρήμα πλην όμως δεν είχα την δυνατότητα να εξετάσω.
Βέβαια όλα τα ποσά αυτά τα έβγαλα από τα βιβλία  ταμείου δηλαδή από τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει.

Σχόλιο Νικηφόρου 

Και σήμερα το καμάρι του Νομού μας ο Α Ο Λουτρακίου δεν παίρνει δραχμή αυτό σημαίνει φτώχια του καζίνου. Μα δεν ήταν πάντα σ αυτή την οικονομική κατάσταση  το καζίνο και όταν υπήρχε το χρήμα και πάλι οι πόρτες ήταν κλειστές